Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

18%

18.00%

Đông Nam Á

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

16%

16.00%

Bắc Mỹ

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

15%

15.00%

Đông Âu

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

10%

10.00%

Nam Mỹ

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

8%

8.00%

Trung Đông

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

5%

5.00%

Đông Á

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

5%

5.00%

Tây Âu

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

5%

5.00%

Trung Mỹ

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

5%

5.00%

Bắc Âu

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

5%

5.00%

Nam Âu

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

5%

5.00%

Nam Á

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

1%

1.00%

Châu Phi

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

1%

1.00%

Châu Đại Dương

(Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Đông Nam Á 18.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Bắc Mỹ 16.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Đông Âu 15.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Nam Mỹ 10.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Trung Đông 8.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Đông Á 5.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Tây Âu 5.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Trung Mỹ 5.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Bắc Âu 5.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Nam Âu 5.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Nam Á 5.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Châu Phi 1.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Châu Đại Dương 1.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Thị trường trong nước 1.00% Uno R3 Kit ; Lcd Resin ; Smart Robot Car ; Uno R3
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : USD 6,200,000
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 99.00%

Điều khoản kinh doanh

Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, CNY
Hình thức thanh toán được chấp nhận: Credit Card, PayPal, Cash

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Gửi email cho nhà cung cấp này